FRANTIŠEK GREGOR EMMERT

 

Životopisná data.

 

Narozen 19.května 1940 ve Dvojhradí.

1954 studium na vyšší hudebně-pedagogické škole v Praze.

1956 studium na pražské konzervatoři-obor klavír u prof.Lva Esche.

1961 studium na JAMU-obor kompozice u prof.Jana Kapra.

1967-1970 umělecká aspirantura pod vedením prof. Miloslava Ištvana.

1970 vysokoškolský pedagog JAMU-obor kompozice.

1991 habilitován na docenta (15.2.)

2006 prezidentem republiky jmenován profesorem (2.5.)

 

frantisekemmert@centrum.cz

 

Janáčkova akademie múzických umění

Komenského náměstí 6

CZ-60002

Česká republika

 

 

 

 

SOUHRNNÉ  DÍLO

 

 

S Y M F O N I E

 

1.Symfonie-1964  14.min.  – pro recitátora a symfonický orchestr s užitím básně

„Elsa“ Luise Aragona, použito rastrové notace Ton de,Leuwa

(premiéra 15.11.1965,Besední dům Brno,Státní filharmonie Brno-

dirigent Richard Týnský,recitace-Radovan Krátký).

 

2.Symfonie-(1966-36min.)-zkomponovaná na vojně,(rozhl.snímek z r.1968,SfB-Jiří

Pinkas).

 

3.Symfonie-(1967-68, 26min.)-premiéra 23.6.1968,brněnský stadion,SfB-dirg. Jiří

Waldhans

1.,,Hle,já posílám vás jako ovce mezi vlky

2.Křížová cesta

3.Vzkříšení

 

4.Symfonie Mexiko (1968 –26min.) premiéra 22.11.1969,brněnský stadion,SfB-Jiří

Waldhans, varhany  Josef Pukl

1.,,Klenba duhy z údolí jezer ke stínům hor je brána

aztéckého chrámu“ (SfB-Jiří Waldhans)

2.,,Neviditelně přítomna je síla karnevalu“

3.,,Čas ukryt v kamenné masce s bílým obzorem hvězdné

luny“

4.,,Před neznámou úchvatností krásy…svět v hranicích

země,asociace jitra, která tě z místa na další jiná

neklidná žene moře a proměnou v prach vzlétá nad

zákony“

 

5.Symfonie Zvony všehomíra (1971)- pro soprán mužský sbor magnefonový pás a

(23 min.)                                                orchestr

1.,,Sen je krajina v mlhách ticha“

2.,,U zvonu kovu země“

3.,,Ukolébavka ve vteřině úzkosti“

4.,,Útok havranů“

5.,,Věčná je touha hledání člověka“

SfB-Lubomír Mátl , soprán Magdalena Blahušáková

 

6.Symfonie Důl Nelson III(1974-75)-pro orchestr a 6 trubek.

(35 min.)                                              1.16:45´

2.Zoufalsfví-naděje

3.Píseň revíru

4.Světlo kahanu

(premiéra 6.6.1975,brněnský stadion,SfB-Jiří

Bělohlávek)

 

7.Symfonie(1978-79)- I. Světlo v temnotách

(35min)                      II. Aréna- Křížová cesta

III. Snímání s Kříže

IV. Druhý příchod Páně

-(předpremiéra15.2.1982,pořad Aloise Piňose,Divadlo Hudby

Brno,rozhl.snímek 25.5.1982 SfB-František

Jílek

 

 

 

8.Symfonie Turínské plátno(1982)-(premiéra 18.12.1987,SfB-Petr Vronský)

(40 min.)

 

9.Symfonie Cor Jesu(1983)-věnováno otci

(17 min.)

 

10.Symfonie Euanggelion- Zvěstování Páně(1985)

(39 min.)                               1.Světlo

2.Drama

3.Pokoj

 

 

 

11.Symfonie (1986) pro dva komorní  smyčcové orchestry,dechový kvintet a

(18 min.)                              varhany

1.Senza sforco Rallentato-Eroico inno

2.Organo:Grave-Con motto-Moderato-Allegro

assai

 

12.Symfonie Veraikon(1986),

(16 min.)

 

13.Symfonie ,,Dny sblížení“(1987)

(20 min.)                              1.Lacrimoso

2.Adagio

3.Vivace

4.Grandemente

 

14.Symfonie Ospravedlnění-Milosrdenství Věrnost (1989) –trojsymfonie

(90 min.)

 

15.Symfonie Žalm 1. věnováno ženě Bohdaně(1990)

(15 min.)

 

16.Symfonie Útěcho zarmoucených(1990)-pro 2 smyčcové orchestry,2 smyčcová

(16 min.)                                                    kvarteta a koncertní housle

 

 

17.Symfonie Krajiny Krušných hor(1990)-

(29 min.)

 

18.Symfonie –osmé zastavení Křížové cesty(1993)-Pláč 2,18…prolévej slzy potokem

(52 min.)                                                                  ve dne i v noci,neochabuj  v pláči,

nedopřej  svým očím klidu“

Evangelium secundum

Lucam 23.28.-31,

 

19.Symfonie-Šimon z Cyrény(1995)-

(55 min)

 

20.Symfonie Tři noci sv.Josefa(1998)-Matouš 1,20; 2,13; 2,20;

(57 min)                                             Sen I.,,Josefe,synu Davidův,neboj se

přijmout Marii,svou manželku“

Sen II.,,Vstaň,vezmi dítě i jeho matku,

uprchni do Egypta“.

Sen III.,,Vstaň vezmi dítě i jeho matku

a jdi do země izraelské“

 

 

21.Symfonie Pieta(2001),,Křížová cesta“pro orchestr,soprán a mezzosoprán sólo,

(59 min)                                                 poezie Josef Suchý

 

22.Symfonie Laudate Dominum(2000)-pro komorní orchestr,smíšený sbor, soprán

(31 min)                                              a mezzosoprán:na latinské texty

-Žalmy 8,34;147;148-výběr

1.Transparente

2.Chiaramente

3.Contemplatio

 

 

 

 

 

23.Symfonie  Věčný Jeruzalém(2004)-(99 min.) I. –Prolog „Tísíciletá voda“-

Chrámový pramen Ez 41,1-12

1.“… zde zaznívá tiše, ale

nepřeslyšitelně Ježíšův pláč

nad Jeruzalémem“

Luk 13, 34-35

2. „očištění chrámu  v Jeruzalémě“

Jan 2, 13-17

„… nepřijali světlo v temnotách“

II. 3. Diaes irae

4. Zeď nářku

III. 5. Nový Jeruzalém –Zj 21.1-2

6. „ a setře jim každou slzu

z očí“   Zj 21, 4

7 „Alfa a Omega“ Zj 21.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S K L A D B Y   O R CH E S T R Á L N Í ,  K O C E R T A N T N Í

 

 

Tamango (1962) –Suita pro smyčcový orchestr a tympány (premiéra 1.4.1963,Alois

Fiala)

 

 

Concertino pro klavír a komorní soubor (1964)-(premiéra 8.12.1964.Besední dům

Brno,vlastní interpretace se

studentským orchestrem)

 

 

Koncert pro housle a orchestr(1965)-(premiéra 4.4.1968,JAMU,housle-Ludevít

Lazár,studentský orchestr JAMU-Jan

Zbavitel)

 

Koncert pro violu a orchestr(1965)-zkomponováno na vojně-(provedeno SfB-

Jiří Waldhans,viola –Antonín Hyksa)

 

Koncert pro klavír a orchestr(1968)-(premiéra 16.3.1970,klavír-Olga Petrová-

Petráňová,Filharmonie Gottwaldov nyní Zlín-

František Sonek)

 

Koncert pro violoncello a orchestr(1969-70)-

 

Koncert pro trubku a orchestr(1974)-(premiéra 17.6.1976,Ostrava,trubka Jan

Hlaváček,Janáčkova filharmonie Ostrava-

Josef Zaplatílek)

 

1.Koncert pro varhany a orchestr(1976-77)-(nedokončen)

 

2.Koncert pro varhany a orchestr(1976-77)-(rozhl.snímek z r.1979 SfB Fr. Jílek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A N T Á T Y    A   O R A T O R I A

 

Reguiem(1969)-pro smíšený sbor,varhany a orchestr-na památku sedmnáctileté

slovenské dívky,která byla zastřelena v Bratislavě r.1968;

Český text-Josef Berg,Grace E.Frauensteinová.

 

Úsvit(1970)-Kantáta pro alt baryton, smíšený sbor a orchestr na text Vladimíra

Holana a Michelangela Buonarottiho

 

Vánoční oratorium(1971)-pro dětský sbor,2trubky a varhany,na texty ze

Steyerova kancionálu(premiéra 17.12.1971 vHofkirche

v Drážďanech-dirigent Ivan Sedláček)

 

Sluneční země(1972-73)-vokální symfonie pro soprán,recitátorku,smíšený sbor a

velký orchestr;text Drang-Tran-Con,vietnamská lidová

poezie a vietnamský epos z 18.stol.,,Ťi fungam“(premiéra

6.2.1975,brněnský stadion,SfB a Brněnský filharmonický

sbor-Zdeněk Košler,soprán-Libuše Domanínská,

recitace-Vlasta Peterková)

 

Stabat Mater(1976-1978)-oratorium pro sólo,smíšený sbor a velký orchestr,

věnováno památce maminky,16 částí

 

Pašije(1982)-pro sóla,smíšený sbor varhany a trubku podle evangelia sv. Marka,

 

Qué soyimmaculada Councepcion(1985)-(„Jsem neposkvrněné početí“)-

oratorium na text z románu Franze

Werfla-„Píseň o Bernardetě“ –

per sopráno drammatico,sopráno lirico,

mezzo sopráno,contra alto,tenore eroico,

basbaritono eroice e orchestra,

 

 

Svatý Michal(1986)-Kantáta pro mužský sbor-jednohlas,3 trubky C,3 lesní rohy F,

altový,tenorový a basový trombon,tubu,tympány a  varhany,

na poezii P. Kléta

 

 

 

Ex aquam et Spiritus Sanctus(1995)-Oratorium pro basové,basbarytonové a

mezzosopránové sólo,smíšený dvojsbor a orchestr

I.Sequentia sancti Evangelii secundum Joanem 3,1-21

II,Sequentia sancti Evangelii secundum Joanem 4,5-26

III.Sequentia sancti Evangelii secundum Joanem 7,37-8,1

IV.Sequentia sancti Evangelii secundum Matthaem 27,45-54

V.Sequentia sancti Evangelii secundum Joanem 19,32-35;

19,38-42,

 

 

KOMORNÍ  HUDBA

 

SOLA

 

Klavírní sonáty.              1. (14min) 1978               26.11.1980  Milan Máša

 

2. (7min)  1986               25.1. 1989  Marie Khünová

 

3. (9min)  1986               26.11.1997 Jan Král

 

4.(16min) 1987               13.9.  1988   Jiřina Kolmanová,rozhl.snímek

 

5. (12min)1987               7.10. 1994  Jan Král

 

6. (9min)  1987               15.4. 1998  Eva Vařáková

 

7. (14min) 1999              1.12. 1999  Eva  Vařáková

 

 

Jednovětá skladba pro Milana Mášu   (7min) 1985

 

Reliéf  pro klavír (8min) 1985                     8.6. 1988 Dana Křístková

 

Sonatina pro klavír (9min) 1961                 18.11. 1975 Eva Krámská

 

Modlitba pro klavír (5min) 1986                19.11 2007 Lenka Žalčíková

 

 

Sonáta pro housle (10min) 1972            26.6. 1998 Zděnka Vaculičová

 

Sonáta pro housle (16min) 1996           1.12.1999  Josef Jakubec

 

Ajhľa človek -Ecce homo (74min) 2005        9.6. 2005 Milan Paľa    Symfonie pro solové housle

1.      Drama

2.      Doloroso

3.      Apposionato

 

 

Poslední soud –Musica da violino solo (25min) 2006                24.1. 2007 Milan Paľa

 

Reflexe na Evangelium sv.Matouše 24,27-31 a sv.Lukáše 21,25-28

části-Blesk

Tělo a orlové

Úkazy všehomíra

Kvílení

Znamení

Královská důstojnost

Třídění

 

 

Sonáta pro violu (40) 1998                        18.3. 2006  Julián Veverica

 

 

Gama Asociace pro violancello  (5min) 1975                 7.1. 1981 Bedřich Havlík

 

 

,,La troisie’me chute de Jésus sur le chemin de la crois  pro kontrabas (12min) 2006

 

 

 

Sonáta pro varhany (10min)1968               25.2. 1981 Hana  Nováčková

 

Preludium pasacaglia pro varhany (7min) 1979

 

Varhanní dohry ke mším-písně č.707;719;830b;    (15min) 1987

901;904;905;931;

 

Chrám sv. Vojtěcha a   Könisbergu pro varhany  (20min) 1997      1.2. 2006  Marek Paľa

 

 

 

Dzeta asociace pro cembalo (5min) 1980                1980 Olga Palkovská, rozhl.snímek

 

Uzdravení ,,chvilku po poslední chvilce“  pro cembalo (8min)  1999

1.Trpká realita

2.Prosba

3.Vyslyšení

21.6.2006 Ilona Trtková

 

 

 

Pět variací pro flétnu (8min) 1998

 

 

 

Delta asociace pro klarinet v Šalmajovém rejstříku iA

(3min) 1980              15.4. 1981 Břetislav Winkler

 

 

 

Podzimní motivy pro cimbál (9,5min) 1996                        26.5 2007 Petr Spěvák

 

 

 

,,…vanutí…“ pro marimbu solo (10min) 2006                   23.10. 2006 Martin Opršál

 

 

 

DUA

 

 

1. Sonáta pro housle a klavír  -(10min.) 1962                              21..10. 1963   Josef Švajda

Jiřina Kolmanová

 

 

2. Sonáta pro housle a klavír  -(14min) 1973                               10.3.  1974   Cyril Studýnka

Jiřina Kolmanová

 

3.Sonáta pro housle a klavír  -(35min)  2005                               23.11. 2005  Milan Paľa

Ondrej Olos

 

Sonatina pro housle a klavír  -Cassaziona  (9min) 1974              11.11. 1985  Josef Jakubec

Marie Khünová

 

Sonatina pro housle a vibrafon –(9min) 2005

 

 

1.Sonáta pro violoncello  -Lérida (18min) 1972                          22.4.1974 Richard Vandra

Stanislav Zamborski

 

 

2.Sonáta pro violoncello a klavír –(15min) 1973                        5.10. 1979 Bedřich Havlík

Peš

 

 

Alfa asociace pro violoncello a klavír –(7min) 1968                   22.4. 1974 Richard Vandra

Stanislav Zamborski

Utrecht

 

 

Čtyři noneta pro violoncello a cembalo –(9,5min) 1999              14.4. 2000 Josef Kříž

Ilona Trtková

 

 

Epsilon asociace pro varhany a lesní roh –(7min) 1982               3.3. 1990 Johhen Danker Kaat

Hogeschool ALKMAAR

Haarlen

 

 

Duo pro kontrabas a klavír –((13min) 1999                                  26.6. 2006  manželé Miroslav a Marcela

Jelínkovi

 

 

Romance pro hoboj klavír –(7min) 1980                                      12.1. 1983  Vítězslav Winkler

Jiřina Kolmanová

 

4.Sonáta pro housle a klavír –(33min) 2007                                  Misie…v hlubinách duše(Mat.10,7)

1.Arie I.Canto a animo

2.Arie II.Canto  d amore

3.Preladium

4.Fuga

5.Ciacona

 

 

,,Panna Maria Karmelská“ (13 min) 2007                   pro flétnu a vibrafon

Adorace:,,…v slzách…“,,…snaha o pokoru…“,

,,…krása Karmelu…“, ,,…a obrať k nám své

milosrdné oči…“

30.1.2008      Šárka Trampé

Martin Opršel

 

 

Partita dei due violini in harmonie di undecimo (12min.) 2008

1.      Calmo,com ardore

2.      Con moto, appasianato

 

 

 

TRIA

 

 

 

Trio pro hoboj,violoncello a klavír –(8min) 1985                          8.10. 1986

 

 

Nokturno I.,II.,III.,pro flétnu,housle a klavír –(13min) 1996          pro das Ensemble muzika Lyrika

 

 

Hudba pro flétnu,vibrafon a varhany –(7,3min) 1996                     28.6. 1998 sv.Mořic  Kroměříž

 

 

Moteto  -žalm 22.2.  15-17 pro barytonový hoboj,violoncello a klavír (19min 2001)

12.12. 2006 ve Výmaru

 

 

Trio pro dvoje housle a violoncello –Blahoslavení plačící,neboť oni budou potěšeni  -Mat.5,4

(12min) 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVARTETA

 

Smyčcový kvartet 1    -(7min) 1964                                                  10.5. 1965 Moravské kvarteto

 

 

Smyčcový kvartet 2   -(10min) 1966                                                 13.4.1966 Moravské kvarteto

 

 

Smyčcový kvartet 3   -(10min) 1965

 

 

Smyčcový kvartet 4   -(12min)1968                                                   12.11. 1972 Moravské kvarteto

 

 

Smyčcový kvartet 5  se čtvrttony  -(14min)1978                               28.2.1979 Janáčkovo Kvarteto

 

 

Smyčcový kvartet 6  -(9min)1986                                                      15.3. 1988 Kvarteto města Brna

 

 

Smyčcový kvartet 7   ze dvou čtvrttonových stupnic:z intervalů tříčtvrtečních a pětičtvrtečních-

(9min) 1989                                                      13.3. 1991 Moravské kvarteto

 

 

Smyčcový kvartet 8  ,,Strasti a trýzeň“ pro housle,violu a violoncello

(14min) 1996                         24.4. 1997 Kvarteto města Brna

 

 

Flétnový kvartet pro flétnu ,housle,violu a violoncello –(9,5min) 1995      19.9. 1996  Enschede

 

 

Cantiko pro čtyři lesní rohy   -(6min) 1985                                         1987 Český rozhlas Brno

 

 

Quartetto dei corny   -(6,5min) 1996                                                   15.11.2000  Brněnští hornisté

 

 

Kvartet pro hoboj,housle,violu a violoncello  -(9min) 1983                30.11.1984 Vítěslav  Winkler

a členové Janáčkova kvarteta

 

 

,,Berla sv. Vojtěcha“ pro klarinet,violoncello,kontrabas a čtyřruční klavír –(16min) 1996

1997 Český rozhlas

 

 

Kvartet pro klarinet,housle,violoncello a klavír  -(5min) 1987

 

 

 

 

KVINTETA

 

Concertina pro klavír,flétnu,hoboj,basklarinet a bicí nástroje (10min) 1964          8.12. 1964

klavír –autor

a studenti JAMU

 

Dechový kvintet (8min) 1978                                                                                  19.7. 1979

 

Hudba pro flétnu,housle,violu,violoncello a klavír  se čtvrttóny (11min) 1979       20.8. 1980

pro Ensemble B.Martinů

Karlovy Vary

Festival,,Mladé podiu“

 

,,Trnová koruna“ pro žesťový kvintet (6,30min) 1986                                             15.6. 1986

 

 

 

SEXTETA

 

Sextet pro dva hoboje,dva fagoty a dva lesní rohy (10min) 1983

 

,,Život“  sexteto dei archi noc viola prima solo  (33 min) 2006

Touha – Temnoty…slzy – Bdění – Požehnání

(1 Petr  1, 6-7)

 

 

NONETA

 

Pláč pro křídlovku a soubor žesťových nástrojů (6min) 1986                                  25.3. 1990

BBB Evžena Zámečníka

 

 

DECIMETA

 

Dvojkvintet pro dvě dechová  kvinteta (9min) 1981

 

Decimetto pro soubor žesťových nástrojů (10min) 1986

 

 

 

UNDECIMETO

 

,,Kajícnice“ undecimetto pro smyčcové nástroje (13min) 1986                1.2. 2006 Hyperion-dir.O.Olos

 

 

 

KOMORNÍ  SOUBORY

 

 

,,Tamango“ pro komorní smyčcový orchestr a tympány (12min) 1962          1.4 1963

Komorní soubor JAMU

dir.Alois Fiala

 

1. Koncert pro housle a komorní orchestr (16min) 1963                               4.4. 1968

Ludovít Lazar

Jan  Zbavitel –dir.

 

,,Balet pro solovou tanečnici“  balet pro flétnu ,ženský  sbor(bez textu),dvě kytary a bicí nástroje

(12min) 1964                                                29.1. 1965

Komorní opera JAMU

Miloš Wasserbauer

rozh.smín. 1965

Jiří Hanousek  -dir.

 

 

2. Concerto per Archi da camera et violino principale   (12min) 1979        3.2. 1980

Bohumil Smejkal

1.2. 2006

Milan Paľa

Hyperion –O.Olos dir.

 

 

Hudba pro komorní smyčcový orchestr (9min) 1980                                    23.11. 1985

SF Brno –Petr Vronský

 

 

Concerto grosso pro komorní smyčcový orchestr,cembalo,flétnu hoboj ,lesní roh a solové housle

(7.30min) 1987

 

 

Concerto  grosso . pro komorní smyčcový orchestr –cembalo,flétna,hoboj,lesní roh a dvoje solové

housle   (7.30) 1987  18.12.1991 Jan Štych-dir.

 

 

Odpuštění I.   2. koncert pro klavír, komorní orchestr,flétnu,hoboj,klarinet,fagot (14min) 1987

15.4. 2006 Jiří Skovajsa,  Tomáš Hanus –dir.

 

 

Odpuštění II,   3. koncert pro housle a komorní orchestr,flétnu,hoboj,klarinet,basklarinet a klavír

(20min) 1988          7.6. 2001

Josef Jakubec

Josep Cabelle Domenechdir.

SF Brno

 

 

 

VOKÁLNÍ  HUDBA

 

PÍSNĚ

 

Slyš šera nad městem  (5min) 1961    na poesii Miroslava Hallera pro bas a klavír

 

Balet –pro sólovou tanečnici,ženský sbor (bez textu) a bicí nástroje (12min) 1964

29.1.1968 –komorní opera JAMU

 

Vedra –píseň pro alt, tři lesní rohy,klavír,bicí nástroje a kontrabas;(3min)1970   na básně O.Březiny

 

Pět písní  pro sólový alt (6min) 1969 ,básně O.Březiny,        18.4.1970  JAMU-Luba Sonková

 

Swingové písně pro dětský sbor (1972        (2,3min) Tráva se zelená

(2      min)  Chytil táta sojku

(2,1 min) Jarní den

Kantiléna           30.6. 1972 SRN,Japonsko,Rakousko,Finsko,

Francie

 

Sedm žalmových písní –pro baryton,cimbál a tři kravské zvonce,žalmy 73,74, (9min)1970

4.4.1982    baryton Richard Novák, cimbál-Helena Červenková

 

Moravské milostné koledy (25min)1975       rozhl.snímek 24.12.1978         dir.Petr Řezníček

 

Tři písně na Otakara Březinu (11min) 1975-76, pro soprán a klavír ,   8.2.1978 Janáčkova síń Praha

Cecilie Strádalová- soprán

Pavel Kuchař         -klavír

 

Pět písní o lásce pro soprán a klavír na texty antických básníků –Rudolf Mertlík (12min) 1976

23.5.1980 Tamara Tužkevičová

 

Holubice (12min)1975-77)  pět písní pro baryton a klavír na verše českých básníků

23.5. 1980  František Kunc

 

Krajina s grošovanými koňmi (8min)1981  -čtyři písně pro ženský hlas a klarinet A,na text Z.Novákové

12.12.1984

Helena Jankovská- mezzosoprán

Jiří Masný –klarinet

 

Modlitba k Panně Marii (3min) 1981 –pro soprán,mezzosoprán,a cappella na poezii P.Kléta

24.5.1987 v bazilice sv.Prokopa v Třebíči

Stella Dvořáčková- soprán

Helena Jankovská  -mezzosoprán

 

 

 

 

 

 

 

Tři písně na poezii P. Kléta – pro vyšší hlas a varhany    1981 ,,Ke cti narození sv.Jana Křtitele“

1982 ,,Zdrávas buď Maria“

1983 ,,Ave Maria“

provádí se amatérskými zpěváky při  bohoslužbách

 

Obecné vánoční koledy (15min)1982              rozhlasový snímek 1982

 

Znám přelaskavé náručí (3min)  1983           pro jednohlasý zpěv a varhany

 

Přijď, Ježíši  (3min) 1983 pro jednohlasý zpěv a varhany               18.6.1986 chrám sv.Martina,Třebíč

Jaroslav Paik

 

Biblické písně (15min) 1986  cyklus 8 písní pro 2 soprány a varhany na český text podle kralického

překladu            26.6.2000 Forfest Kroměříž, soprán S.Dvořáčková

 

Anděl  Páně (4min)1986          pro soprán a mezzosoprán,a cappela

24.6.1994    Forfest Kroměříž, soprán S.Dvořáčková

Beáta Zádrapová-mezzosoprán

 

Devět žalmových písní pro soprán a varhany I. (10min)1986

 

Devět žalmových písní pro soprán a varhany II. (10min)1986

 

Ó Maria,když srdce pláče (5min)1986         pro soprán a varhany na poezii Bohumila Mráze

 

Z důvěrného zápisníku sv.Bernardetty (12min) 1987     4 písně pro alt,flétnu,housle a violu na sloven.text

 

,,….. jsi čistá“  (9min) 1992        pět písní pro mezzosoprán,bas a flétnu na poezii Horymíra Zelenky

 

Zpěv pro společenství Emanuel   (2min)          pro kytaru a zpěv ,   text Jeremiáš 13,9b

 

Hvězdo jitřní (7min) 1996       pro soprán,housle a varhany na poezii Václava Renče

4.10.1996 festival Brněnský podzim, soprán Stella Dvořáčková

Marie Gajdošová  . housle, Petr Kolář -varhany

 

 

Nešpory k 26.12. (10) 1998 canticim Panny Marie s antifonou, pro komorní ženský sbor nebo 3 ženské

hlasy s flétnou a violou               15.4.1998       Alžběta Mátlová   -soprán

Terezie Mátlová   .mezzosop.

Barbora Mátlová   -alt

Pavla Vozárová     .flétna

Pavel  Pšenica       -viola

Lubomír  Mátl       -dirigent

 

 

 

 

 

 

 

Andělu strážnému (16 min) 1998  pro soprán,mezzosoprán,alt a capella na poezii sv.Terezii z Lisieux

20.6. 2000 Forfest Kroměříž

Kateřina Hájková  -soprán

Zd. Vacolovičová –mezzosoprán

Veronika Frajtová  -alt

 

 

 

Mé přání u Svatostánku (8min) 1999          pro soprán,flétnu a altovou flétnu

 

Chvála na Boží tvář  (16min)  2000     pro mezzosoprán a violoncello    15.11. 2000

Marika  Žáková –zpěv

Bedřich Havlík  - violoncello

 

Chci Pane,být tím chlebem  (3min) 2000    pro soprán a housle, poezie s. Marcela Císařová

 

Ještě cítím tvůj tep (3min) 2000    pro mezzosoprán a klavír,   poezie s . Marcela  Císařová

 

Kterého dne jsi,Pane,stvořil zvuk (3min) 2001 pro smíšený sbor a flétnu , poezie s.M.Císařová

 

Latoame de Jésus- Hostie  (13min) 2001  -francouzský originál na poezii sv. Terezie z Lisieux

Pro soprán, sopránovou,altovou flétnu a klavír

28.6.2002 Forfest Kroměříž

soprán-  Stella Dvořáčková,

Ensemble Aliénor Bordeaux,části 1.5,6:

kompletní provedení  19.11.2003 JAMU

Hana Šrubařová –soprán

Petra Klementová – flétna

Jakub Ries – altová flétna

Marta Vašková – klavír

dir.Daša Briškárová

 

Psaume 63 (9min) 2001  pro soprán,flétnu,altovou flétnu a klavír  na francouzský text

23. 11 2005 – soprán Hana Šrubařová

dir. Katarina Mašlejová

 

Magnificat (9min) 2002 pro mezzosoprán,klarinet,violu a klavír    na francouzský text

7. 5 2002 mezzosoprán Oldřiška Musilová

soubor Ars cameralis

 

Chrámová píseň – sv.Hedvika (3min) 2002   pro zpěv a varhany

 

Mon Ciel ici – bas! (9min) 2004  pro alt,altovou flétnu,jemné bicí nástroje a klavír

(fran.originál)na poezii sv. z Lisieux

23.11 2005 alt Jana Krajčovičová

dir.Ondrej Olos

 

Ani mirach otcha be reach shel aviv  (6min) 2004  pro mezzosoprán,soprán,flétnu,kytaru a jemné

bicí nástroje

(heb.text) na poezii Lenky Žalčíkové

 

 

 

,,Hlas plesania a spasenia  (10min) 2007   pět písní a dvě intermezza pro baryton, 2 couw-bells a

housle na texty žalmů archaické slovenštiny

 

 

„Vetknout ti květ do vlasů“ (11min.) 2007 na poezii Rabindranátha Thákura v překladu D.Zbavitele.

per voce  contralto e violoncello

 

„Kapka průzračné vody“ (13min.) 2007 na poezii Niny Matouškové pro světlý mezzosoprán, alt

violoncello, 4 tibetské zvonky a marimbu

1.Samota srdce

2. Melancholie

3 Tony písně beze slov

 

„ Luna ---vítr a sníh“ (12min) 2007   3 písně na starokorejskou poezii ze sbírky Chryzantény

Země zelených hor, v překladu Oldřicha Vyhlídala

pro světlý mezzosoprán , alt –violoncello, 4 tibetské zvonky

a cimbál

1. Luna--- v červáncích květů

2. Luna--- nad černými lesy

3. Luna--- svítání

 

 

„ Tři písně“ (12 min.) 2008  na invokace „ loretánské světlo“ na poezii Václava Renče pro vysoký

soprán, (kastaněty ab libitum) a flétnu

1.Vázo duchovní

2. Růže tajemná

3. Brána nebeská

 

SBORY

 

 

 

 

 

Okamžik a věčnost (10min) 1969 –tři mužské sbory na texty Robinsona Jefferse,Osipa Mandelštana a

Vachta Lindsaye

 

Bílé cesty  (15min) 1973         tři mužské sbory s altovým sólem a varhanami na texty Velemíra

Chlebníkova

 

Sluneční prudké pochodně (12min)  1973   tři mužské sbory na texty afrických básníků

 

Zpěvavá krajina (25min) 1974  smíšený sbor se sólem a doprovodem smyčcového kvarteta na text

Ivo Odehnala, čtvrttónová kompozice

31.3.1976      Praha Rudolfinum

Milan Malý –rozhlasový sbor

Talichovo kvarteto

 

 

Missa  (8min)  1980    pro mužský jednohlas a cappella na latinský text

 

Svatý Josef dělník (10min) 1982    pro mužský dvojsbor a cappella na poezii P.Kléta

 

Z těch polí vyroste chléb  (10min) 1983   tři dětské sbory a cappella na  texty Františka Petěrky

5.9. 1985   Besední dům   Kantiléna  - Ivan  Sedláček

 

Mše na český text  (12min) 1983   pro smíšený sbor a varhany

 

 

Otče náš (2,5min) 1984    pro smíšený sbor se sborovými sólisty      8.6.1985  Besední dům

Brněnský akademický sbor  -Petr Chromák

 

 

Magnificat  (12min) 1985   pro smíšený sbor      8.6. 1986   Svatomartinský sbor  -Jaroslav Paik

Chrám sv.Martina v Třebíči

10.3.2006    Brněnský akademický sbor

Katarina Mašlejová   muzeum Brno

 

 

 

 

 

 

Maminčiny oči  (7min) 1985     tři ženské sbory a cappella na básně Jindřicha  Hilčra

25.3.1986 v Jihlavě ,ženský vysokoškolský sbor

při UK v Praze

 

Česká mše (9min) 1985   pro smíšený sbor a cappella    18.5.1986 na slavnost Seslání Ducha Svatého

Svatomartinský sbor Třebíč  Jaroslav Paik

 

Otče náš (12min) 1984  pro smíšený sbor a cappella se sborovými sólisty

kompozice rozšířena o opakování textů (1986)

 

Mše (16min) 1986       pro dětský nebo ženský sbor s varhánkami a flétnou s proprii z 29.neděle v

mezidobí na český text

24.6.2001      Forfest Kroměříž

Eva Polednová   -soprán

Sylva Musilová  - soprán

Veronika Frajtová  -alt

Marie  Maňámová –varhany

Lucie Valtrová -flétna

 

 

Ordinárium I  (1987)     pro jednohlas s varhanami

 

Ordinárium II (1987)     pro jednohlas s varhanami       12.3.2001  Chrám sv.Jana Nepomuckého

Srarý Lískovec,dir.Petr Janda

 

Veraikon – Křížová cesta ženy (38min) 1987     14 smíšených sborů a cappella; na poezii P.Josefa

Koláčka SJ

 

 

Deus visitavit pleben suan (15min) 1989            Sequentia saneti Evangelii secundum Lucam 7,11-17

Per coro mistro e archi da kamera

 

Hospodine pomiluj ny    1990                              pro smíšený sbor a flétnu       25.3.2005

Svatojánský sbor

dir.František Emmert

 

Páter Noster  (2,5min)    1991     coro mistro a cappella na latinský text,kompozice z r.1984

přepracovaná do latiny pro provedení v Itálii

2.9.1998 v mikulovské synagoze,dir.Martin Franze

 

Lazare veni foraz  (38min) 1993  Sequentia santi Evangelii secundum Joanem 11,1 – 45 pro smíšený

dvojsbor s varhanami

 

Lunacii sanatio  (25min)  1996    Sequentia santi Evangelii secundum Marcum 9,13 – 28 ,pro

basové,tenorbasové sólo,smíšený sbor a čtyřruční klavír

 

 

 

 

 

Žalm 118     pro dětský a smíšený sbor mládeže,2 flétny,housle,2 trubky ,2 trombony,tubu a bicí nástroje

26.4.1997 Chrám sv. Augustina v Brně

Pavel Kyncl – dirigent

 

Propria   (25min)  1998   pro Květnou neděli,Zelený  čvrtek,Velký pátek a Vzkříšení,  pro různá vokální

a nástrojová obsazení

 

 

Magnificat pro dětský sbor (13min) 1999        premiéra 25.12.1999 Chrám sv.Petra a Pavla,Brno

Kantiléna-sborm.Ivan Sedláček

Hana Šrubařová – soprán

Marika Žáková   -mezzosoprán

 

 

Te Deum (23min) 2003   -pro dětský sbor,sopránové a mezzosopránové sólo a komorní orchestr

nebo varhany na latinský text.     Premiéra 11.4.2004 Vídeň

Brno

Kantiléna ,dir.Ondřej Kukal

soprán – Hana Šrubařová

alt    -     Markéta Kubínová

 

 

Nec ego te condemnabo  (16min) 2004   (,,Ani já ťa neodsuzujem“)   pro alt,4 mužské hlasy a

3 hráče na bicí nástroje; (Jan 8,2-11)

komorní oratorium

 

 

Mše na český text pro dětský sbor a komorní orchestr  (30min)   2006

 

 

Laudate et jubilate   (10min)  2006    pro smíšený sbor a cappella

 

 

,,Anjel Hospodinov  (16min)   2007

 

Pět smíšených sborů acappella,na texty žalmů archaické slovenštiny

1.Anjel Hospodinov

2.Plesajte,spievajte

3.Smiluj sa

4.Žízni moja duša

5.Pokrikujme s radosťou

 

 

 

 

KOMORNÍ  ORATORIA

 

Aquam vinum factam  (17min) 1980       čtyři smíšené sbory acappella na biblické texty

 

 

Posledních sedm slov Pána našeho Ježíše Krista  (21min)  1981  pro smíšený sbor acappella na poezii

P. Kléta

 

Veraikon- Křížová cesta ženy  (38min) 1987               14 smíšených sborů acappella,na poezii

P.Josefa Koláčka SJ

 

 

Deus visitavit pleben suan (15min) 1989      Lucam 7,11 – 17 per coro místo e archi da kamera

 

 

Lomikámen (Saxiframa)  (31min) 1989        21 písní pro soprán, mezzosoprán, flétnu, housle, violu,

Klarinet a violoncello

Čtyři vzpomínky Lucie na Hyacintu,Františka a na

Zjevení  Panny Marie ve Fatimě 1917,z knihy

P. Luise Kondora S.V.B.,,Zůstań matkou“

24.6. 1994 Forfest Kroměříž

Stella Dvořáčková – soprán

Helena Janovská – mezzosoprán

 

 

Ročník nedělních antifon  (180min) 1991    s třemi mariánskými slavnostmi pro různá vokální obsazení

včetně dětského sboru a různá instrumentální obsazení

(nejčastěji s varhanami nebo acappella),pro liturgii.

text z Misálu 1977

 

I.                    Doba adventní vánoční a tři mariánské slavnosti

II.                 Doba postní a velikonoční

III.               Liturgické mezidobí

 

 

Lazare veni foraz  (38min) 1993          Jan 11,1 – 45 pro smíšený dvojsbor a varhany

 

 

Lunacii sanatio  (25min)  1996            Marek  13 – 28  pro basové a tenorbasové solo,smíšený sbor

a čtyřruční klavír

 

 

 

 

Propria pro Květnou neděli,Zelený čtvrtek,Velký pátek a Vzkříšení  (25min) 1998   pro různá

vokální a nástrojová obsazení a CD natočený jitřní

ptačí zpěv.

 

 

Nec ego te condemnabo  (16min) 2004     (,, Ani já  t´a neodsuzujem“)   pro mezzosoprán,

4 mužské hlasy a 3 hráče na bicí

nástroje

Jan 8,2 – 11                             15.11.2005

Dagmar Šašková – mezzosp.

Daša  Briškarovádirig.

 

 

„ Čas Mesiáša“ (16min 2007) 9 písní a 4 intermezza pro flétnu a vibrafon na výběr slov z

Evangelií sv. Matouše 3,13-17 sv. Jana a z textů  P.

Josefa Hrbaty „ Perly a Chléb I“ str. 125

 

 

„Samaritán milosrdenctvom bol hnutý“ (13 min. 2007) na slovenský archaický text.

Lucan 10, 29-37

per voce contralto e violoncello

31.1 2008 Eva Gina Horáková

 

 

SKLADBY PRO DĚTI

 

 

Paví oko a sedmikráska (1972) –pro klarinet a klavír

 

Tři mušketýři (1972) –pro tři trubky

 

Klobouk Harolda Lojda (1972) – groteska pro tubu a klavír

 

Cirkusové kukátko (1972) – pro akordeon

 

Sonatina pro trubku a klavír (1972)

 

Album pro zobcovou flétnu (1975) , 7 skladeb pro flétnu a klavír (premiéra 20.11.

1985,konzervatoř Brno, flétna – Lubor Přikryl,

klavír – Jaroslava Majerová)

O nezbedných kůzlátkách (1988), na texty Františka Hrubína pro dětskou inter-

pretaci  na bicí,klavír,akordeon,housle,zpěv a

balet,

 

Červená Karkulka (1988), na texty Františka Hrubína pro dětskou interpretaci

na bicí nástroje,klavír,akorden,housle,zpěv a balet,

(premiéra 22.4.1990, Divadlo Bratří Mrštíků,LŠU

Vídeňská,Brno,Ludmila Karafiátová)

 

 

 

 

 

Scénická hudba

 

1964 –Veronští šlechtici –W.Shakespeare, -divadelní studie –režie Alois Hajda

beatová hudba

 

1967 –Jak se Vám líbí    -W.Shakespeare, -Mahenova činohra –režie Alois Hajda

beatová hudba

 

1968 –Jak je důležité mít Filipa –Oskar Wilde, -Slovácké divadlo Uherské Hradiště

režie –Zdeňek Pospíšil

 

1970 –Povídky z Vídeňského lesa –Slovácké divadlo-Uherské Hradiště,

režie –Zdeňek Pospíšil

 

1970 –Jak se stal Rumcajs loupežníkem –V.Čtvrtek –Mahenova  činohra

dechová sedmička                                          režie –Oldřich Slavík

 

1972 –Jak měl Rumcajs Cipíska –V.Čtvrtek   Mahenova činohra

dechová sedmička                                          režie –Oldřich Slavík

 

1971 –Don Quijote – premiéra 22.6.1971,Dům Pánů z Kunštátu, ,,Husa na provázku

Don Qouijote –Bolek Polívka, Sancho Pancha –M.Donutil,

místní pijan –Pavel Zedníček

Režie –Zdeňek Pospíšil

při premiéře 22.6.1971  na nádvoří Domu Pánů z Kunštátu  se

strhla velká bouře s průtrží mračen a

nikdo z hlediště neodešel (hrálo se až do konce)

 

1972 –Baron Prášil  -divadlo ,,Husa na provázku“ režie- Zdeňek Pospíšil

 

1972 –Dům zvěřinec-//-          -//-              -//-           -//-              -//-        -//-

swingová a chrámová hudba

 

1975 –Podivuhodný kouzelník –Vítězslav  Nezval, Foyer Janáčkovy opery

 

1976 –Kašpárek,Honza a zakletá princezna  --Jan Jílek ,Mahenova činohra

režie –Oldřich Slavík

 

1976 –Stávka  -divadlo,,Husa na provázku“     režie –Petter Scherhauffer

bicí nástroje,tyče,kov.desky ,lešení aj

 

1978 –Hloupý Honza  -Mahenova činohra       režie –Oldřich Slavík

 

1979 –Výnosné místo –A.N.Ostrowskij, Mahen.činohra, režie –Ivan Balaďa

orchestrion

 

1980 –Ostře sledované vlaky – B.Hrabal,-//-     -//-   -//-   režie  -//-  -//-  -//-

 

1980 –Záhořanský hon –A.Jirásek,  div.bří.Mrštíků,      režie Pavel Pecháček

 

1981 –Karamazovci –D.Ivanovič Dostojevskij,hudba z okruhu rusko-moldavských

cikánů, div.,,husa na provázku“,    režie –Petter Scherhauffer

Koncem devadesátých let mi řekl  Petter Scherhauffer; ,,víš“

o tom,že partitura a rozpis tvojí scénické hudby z archívu

zmizel?Hraje se nyní pod titulem ,,rómský folklór“ veřejně

v ………. .S Petrem jsem pak udělal rekonstrukci partitury

a dali jsme ji do archívu div, Husa na provázku.Moje žákyně

kompozice Barbora Škrlová mi k tomu řekla; ,,nebuďte smut-

,že vám byla zcizena vaše práce,je to přiznání její kvality“.

 

1981 –Ani slovo o lásce –Ant.Máša, div. Bří. Mrštíků           režie – Ivan Balaďa

 

1982 –Zpráva o chirurgii města ,,N“ východočeské div.       -//-   -//-   -// -  -//-  -//-

 

1980 –Nebožtík Nasredin  -Josef Kainar , div. Zlín              -//-   -//-   -//-   -//-  -//-

 

1982 –Kočky –Walentin Chorella,             -//-  -//-                -//-   -//-   -//-   -//-  -//-

 

1982 –Jan Hus –J.K.Tyl,  východočeské div.                       -//-   -//-    -//-  -//-  -//-

 

1983 –Gazdina roba  -Gabriela Preissová , východč.div.  -//-   -//-    -//-  -//-  -//-

 

1983 – Pták Ohnivák       -Mahenová činohra                   režie –Oldřich Slavík

 

1983 –Úklady a láska  - div. Zlín                                        režie – Ivan Balaďa

 

1982 –Císařův slavík        Mahenova činohra                   režie –Oldřich  Slavík

 

1987-Satelit ,televizní inscenace                                         režie –Rudolf Tesáček

 

1993 –na konci cesty stojí Bůh , div. jednoho herce ,Miroslav Částek

 

 

Publikace

Poznámky k instrumentaci I“ Použítí dechových nástrojů dřevěných a žesťových

„Poznámky k instrumentaci II“ použití bicích nástrojů, kytary, mandolíny a tamburašských nástrojů, cimbálu, harfy, cembala, celesty, akordeonu, zpěvných hlasů solových i sborových a smyčcových nástrojů

 

Jánáčkova akademie muzických umění v Brně

II. vydání Brno 2001

 

 

¨                                                                                                     den sv. Norberta 6.6 2007